Menu

Mount McKinley stratilo 25 metrov

V roku 1952 bola zmeraná výška najvyššej hory Severenej Ameriky. Vrchol Mount McKinley dosahoval výšku 6193 metrov. No dnes je všetko úplne inak.

Pred viac ako šesťdesiatimi rokmi bola výška Mount McKinley zmeraná metódou nazývanou fotogrametria. Jedná sa o proces využívajúci fotografie na porovnanie mierok objektov. Následne sa za použitia rôznych algoritmov určia vzdialenosti a výšky. Pri výpočtoch sa berie do úvahy lom svetelných lúčov a zakrivenie Zeme.

Tento spôsob merania sa datuje už od polovice 19-teho storočia a výrazne sa používal v Himalájach v časoch, keď sa v tomto horstve hľadala najvyššia hora sveta. V tom čase namerali výšku Mount Everestu (vtedy sa táto hora volala Peak XV) 8840 metrov a to zo vzdialenosti  177 kilometrov od samotnej hory. Vtedy nameraná výška bola len o 8 metrov nižšia, ako je dnešná oficiálna výška Everestu.

Nový prieskum Mount McKinley, ktorej pôvodný názov je Denali, vykonala Americká geologická spoločnosť pomocou systémov mapovania radarmi. Tento prieskum bol súčasťou iniciatívy lepšie zmapovať Aljašku. V rámci tohto prieskumu sa zistilo, že výška Mount McKinley je 6168 metrov a je teda o 25 metrov nižší ako pôvodná výška.

Výška sa zmenila po nových meraniach pri viacerých horách, no rozdiel nebol pri žiadnej taký vysoký, ako je tomu pri Mount McKinley. Tím, ktorí vykonal posledné meranie, sa domnieva, že príčinou sú modernejšie meracie technológie, ako aj ubudnutie ľadu a snehu z vrcholu hory v dôsledku globálneho otepľovania.

Napriek strate 25 metrov zo svojej výšky, si Mount McKinley pevne drží svoju pozíciu najvyššej hory Severnej Ameriky pred druhou najvyššou horou Mount Logan (5959 m), nachádzajúcej sa v Kanade.

Komentujúci

  • Hosť (Oleg Štulrajter)

    Mount Logan "stratil" výškovo ešte viac. Keď sme v roku 1984 vystúpili na jeho vrchol, ako prví "Čechoslováci", tak meral 6050 m. Teraz má už "len" 5959 m :-)

Komentujte

0
návrat hore

Partneri projektu EXPEDITION.SK

Ortlieb - vodotesné batohy         Bushman